Česky | English | Français | Deutch


M USICA   PRO   S ANCTA   C ECILIA
Zakoupením CD Loutna česká; Já o studnici vím; Andělové, andělové nebo případným finančním přispěním na účet Sancta Cecilia z.s., podpoříte další uměleckou činnost vokálně instrumentálního souboru Musica pro Sancta Cecilia a navazující aktivity spolku Sancta Cecilia z.s.

Sancta Cecilia z.s. byl založen k podpoře především uměleckých aktivit těžce zrakově handicapovaných hudebníků (absolventů Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené), zejména pak souboru Musica pro Sancta Cecilia.

CD lze objednávat na e-mailových adresách:
sancta-cecilia@seznam.cz, j.j.cerveny@isp24.cz

Za správní radu Sancta Cecilia z.s. a za soubor Musica pro Sancta Cecilia případným svým donátorům děkují a vše dobré přejí:
Mgr. Jana Hrdličková - předseda spolku
Bc. Anna Štiblická - místopředseda spolku
Mgr. Jiří Červený

Sancta Cecilia z.s., Dačického 1207/4, 140 00 Praha 4
IČ: 22661531, číslo účtu: Expobank CZ a.s. - 5406741303/4000
e-mail: sancta-cecilia@seznam.cz


v listopadu 2016 soubor vydal v pořadí již 6. CD pod názvem Andělové, Andělové, obsahující adventní a vánoční skladby

1. Andělové, andělové (Franusův kancionál, 1505) – ženská část 1:48
2. Velice chválí duše má Spasitele mého Boha (Prachatický kancionál, cca 1610) 5:50
3. Písnička příkladná (Dobřanský kancionál, cca 1570) 1:44
4. Adam Václav Michna: Druhá adventní - Rorate, coeli (Svatoroční muzika, č. 2) 2:54
5. Adam Václav Michna: Píseň adventní (Svatoroční muzika, č. 1) 3:18
6. Adam Václav Michna: O zvěstování blahoslavené Panny Marie - (Svatoroční muzika, č. 26) 3:25
7. Adam Václav Michna: Adama, prvního otce, pokání (Svatoroční muzika, č. 3) 3:42
8. Andělové, andělové (Franusův kancionál, 1505) – latinská část 1:11
9. Anjelé radost jměli (rukopis NUK Praha, 15. stol.) 3:09
10. Přišel nám den veselý (kancionál, Čechy, 14. stol.) 1:46
11. Radujme se, veselme se / Radujme se všichni věrní 3:00
12. In novo anno (Jistebnický kancionál, c.1420) 1:38
13. Nowe lato (anonym, 1556, text W. Basaeus z Szczebrzeszyna) 2:37
14. Adam Václav Michna: Vánoční hospoda (Česká mariánská muzika, č. 7) 3:52
15. Adam Václav Michna: Nebeský slavíček, k chvále Boží sladce prozpěvující, divné Boží narození (Svatoroční muzika, č. 6) 4:01
16. Adam Václav Michna: Vánoční noc (Česká mariánská muzika, č. 2) 3:46
17. Adam Václav Michna: Vánoční vinšovaná pošta (Česká mariánská muzika, č. 6) 2:38
18. Karel Václav Holan Rovenský: Usni, usni, ctné poupátko 2:45
19. Karel Václav Holan Rovenský: Spanilé z archy holubičky 3:38
20. Adam Václav Michna: Opět jiná o Narození Pána Krista (Svatoroční muzika, č. 9) 2:37
21. Adam Václav Michna - Jiná o Narození Pána Ježíše (Svatoroční muzika, č. 7) 2:49
22. Adam Václav Michna: O svatých třech králích (Svatoroční muzika, č. 16) 3:36
23. Adam Václav Michna: Zvaní všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího Jména Ježíš (Svatoroční muzika, č.15) 5:37
24. Adam Václav Michna: Na Nové léto (Svatoroční muzika, č. 14) 3:06
25. Andělové, andělové (Franusův kancionál, 1505) – mužská část 3:25

Nahráno: 2013,2015,2016 Total time: 78:10 min.


Stránky naposledy změněny 17.12.2019
Vytvořil Antonín Novák (ant.novak@gmail.com) dne 27.12.2006.
Administrace