Česky | English | Français | Deutch


M USICA   PRO   S ANCTA   C ECILIA
Musica pro Sancta Cecilia je vokálně–instrumentální soubor, který se zaměřuje především na interpretaci hudby z období gotiky, renesance a baroka.

V repertoáru má skladby Alessandra Orologia, Melchiora Francka, Tomasa Luis de Victorii, Diega Ortize, Adama Michny z Otradovic, Karla Václava Holana Rovenského, Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Claudia Monteverdiho, Archangella Corelliho, Antonia Vivaldiho a řady dalších autorů.

V posledních letech jsme doplnili nástrojové vybavení tak, aby odpovídalo repertoáru, který hrajeme.

Soubor vznikl v roce 1992 na půdě pražské Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla (konzervatoř pro zrakově postižené), dnes v souboru působí 7 absolventů této konzervatoře. Pod současným názvem, který byl vybrán podle patronky hudebníků Svaté Cecilie, Musica pro Sancta Cecilia soubor vystupuje od roku 1994. Všichni členové se práci v souboru věnují ve svém volném čase, většina z nich vyučuje na hudebních školách v Praze a jejím blízkém okolí.

Musica pro Sancta Cecilia vystupuje převážně v menších kostelech a komorních sálech, kde stará hudba nachází nejvhodnější duchovní dimenzi. Musica pro Sancta Cecilia má za sebou desítky vystoupení v Čechách a na Moravě, např. v barokním divadle a děkanském kostele v Litomyšli, v katedrále a v dominikánském klášteře v Olomouci, v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově, na dobříšském zámku, v kostele v Železné Rudě atd.

Uměleckým vedoucím souboru je Zbigniew Janusz. Vystudoval na Konzervatoři Jana Deyla obor klavír a klarinet. Ve své závěrečné písemné práci se věnoval dílu Adama Václava Michny z Otradovic. Zabýval se rovněž zpěvem a hrou na různé druhy zobcových fléten. Po absolvování konzervatoře začal pracovat se zrakově handicapovanými dětmi, v současné době působí jako učitel na Konzervatoři Jana Deyla, je také dobrovolným spolupracovníkem kulturního centra Oáza (centrum pro lidi s mentálním postižením).

Soubor vydal již pět CD - první tři ve spolupráci se Studiem Crossworld-Červený, další dvě CD, které je ještě možné zakoupit, byly vydány z prostředků Musica pro Sancta Cecilia O.S. pod názvem "Loutna Česká" a "Já o Studnici Vím".

Případný zisk z prodeje soubor používá ke koupi nových nástrojů a k financování nahrávání.Členové:


Zbigniew Janusz
        umělecký vedoucí souboru, zpěv, zobcové flétny, psalterium, bicí nástroje

Jiří Červený
        violoncello, viola da gamba

Petr Mach
        barokní zobcové flétny, barokní příčná flétna

Marie Machová
        zpěv, bicí nástroje

Marie Nováková
        zpěv, bicí nástroje

Eva Špačková
        housle, viola, bicí nástroje

Jana Hrdličková
        zpěv, zobcové flétny

Anna Štiblická
        virginal

Lýdia Kiktová
        Zpěv

Iveta Sedláčková
        virginal

Sára Haspeklová
        violoncello

Šimon Tamaki
        loutna, theorba

Jiří Machota
        zpěv, flétna
Stránky naposledy změněny 20.05.2019
Vytvořil Antonín Novák (ant.novak@gmail.com) dne 27.12.2006.
Administrace